S

inds meer dan honderd jaar voert het bedrijf Zaudig binnenshuis decoratiewerken en buitenschilderwerken uit. Inderdaad, op het einde van de 19e eeuw was mijn overgrootvader Joseph Zaudig (foto hierboven) zeer befaamd in binnendecoratie.
Sommige van zijn verwezenlijkingen zijn heden nog zichtbaar in herenhotels in Brussel.

Mijn grootvader, Léon Zaudig, was leverancier van verscheidene ministeries en heeft op zijn beurt zijn bekwaamheid doorgegeven aan mijn vader Raymond Zaudig.

Het is deze laatste die, na de oorlog, de nieuwe technieken zoals latexen, glazuren, etc. assimileerde. Het is zijn perfecte kennis van het vak die hem toeliet om de eerste meerkleurige verven op punt te stellen, de voorouders van de hedendaagse “Sigmulto” en “Dialcolor”.

Gestorven in 1974, heeft hij me op zijn beurt zijn liefde voor goed uitgevoerd werk nagelaten, dewelke ik op mijn beurt dagelijks doorgeef aan mijn zoon, Jonathan Zaudig.

entreprise-peinture-historique-joseph-zaudig

PARTICULIEREN

Talrijke particulieren vertrouwen ons om hun hoofdverblijf of hun verhuurde investering te renoveren. Van een eenvoudige renovatie van enkele kamers tot een gehele renovatie van het goed, wij staan steeds te uwer beschikking om aan uw noden te beantwoorden.

Syndicus van gebouwen en vermogensbeheerders

Van de verwezenlijking van het bestek, het stemmen van de werken gedurende de Algemene Vergadering, tot het einde der werken, begeleiden wij u voor de tevredenheid van uw klanten.

Wij engageren ons om een interventieplanning na te leven om u zodoende toe te laten de werven en uw tijd zo goed mogelijk te beheren.
Wat het verhuringsbeheer betreft, zijn wij in staat om bestekken vanaf de voorbezoeksfase op te stellen voordat een goed wordt verhuurd.
Op deze manier kunt u de goedkeuring van de eigenaars bekomen wat ons bestek betreft, vooraleer de verblijfplaats vrijgemaakt wordt. Dit laat een snellere wederverhuring van het goed toe.

Bedrijven, administraties en instituten

De renovatie van burelen, handelszaken, administraties, ziekenhuizen of scholen houdt vaak tijdsverplichtingen in, gehoudenheid tot voortzetting van de bedrijfsactiviteit of snelle en strikte termijnen. Wij stellen een precieze planning van onze tussenkomst op om u zodoende toe te laten uw activiteit zo goed mogelijk te organiseren gedurende de werken.

Ons beter leren kennen met een video

Waarom voor ons bedrijf kiezen?

Onze troeven


Onze vennootschap is een bedrijf van schilderwerken en vloerbekledingen gespecialiseerd in renovatie- en decoratiewerken. Wij verenigen de beste bekwaamheden van een bedrijf: organisatie, opleiding van de teams, reactiviteit en flexibiliteit.

Bestaande uit ervaren professionelen, is het schilderswerkenbedrijf Zaudig bekwaam om aan al uw noden betreffende iedere renovatie te voldoen. Ons werk beantwoordt aan de hoogste kwaliteitsvereisten, wat ook de sleutel tot onze reputatie uitmaakt.
Iedere werf maakt het voorwerp van een gepersonnaliseerde opvolging uit om de kwaliteit van de interventies alsmede het respect van de termijnen te bewerkstelligen.

Ons engagement
 • een gratis en gedetailleerd offerte
 • een studie die aan uw wensen en noden beantwoordt
 • gratis kleuradvies
 • een planning van de werken en respect van de gegeven termijnen
 • het gebruik van producten conform aan de Europese normen
 • aan de technieken en evolutie van de producten opgeleide mensen
 • alle in werking zijnde wettelijke garanties

Onze bedrijf en het milieu

Het schilderswerkenbedrijf Zaudig legt bijzondere zorg aan de dag voor wat betreft de kwaliteit van haar interventies, zonder enige toegeving te doen op het vlak van veiligheid van haar werknemers en respect voor het milieu. Het is in deze optiek dat wij propere methodes hebben ingevoerd die de beste veiligheidsomstandigheden voor onze werknemers waarborgen met het grootste respect voor het milieu. Algemeen kan men stellen dat we ons verbruik in water en elektriciteit wensen te beperken volgens een politiek van vermindering van de materialen en afvalbewerkingsprocedures.
Om aan onze klanten een verwezenlijking te leveren met respect voor het milieu, hebben wij voor een houding van Kwaliteit Houding Milieu geopteerd, ingeschreven in het kader van de duurzame ontwikkeling.

Ons engagement voor een duurzame ontwikkeling:

 • een goed beheer van water en elektriciteit
 • het gebruik van producten die de Europese Richtlijn die in maart 1999 werd aangenomen respecteren die tot doel heeft de uitstoot van VOS (vluchtige organische stoffen) te verminderen
 • het gebruik van hernieuwbare of recycleerbare beschermingen
 • het sorteren van afval
protection-environnement-engagement-zaudig-peinture